Wypłata zysku niepodzielonego po podziale (GAAR) – kolejna odmowa wydania opinii zabezpieczającej

Wczoraj – 23.05.2017 r. – na stronie MF została opublikowana kolejna odmowa wydania opinii zabezpieczającej. Schemat restrukturyzacji analizowanej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) obejmował: Krok 1: Podział przez wydzielenie spółki operacyjnej (A), w której nagromadzone były zyski niepodzielone z… Czytaj więcej »

, , , , ,

Automatyczna wymiana informacji o interpretacjach podatkowych w ramach UE

4 kwietnia 2017 r. weszła w życie ustawa o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami w ramach UE. Ustawa stanowi implementację Dyrektywy Rady nr 2011/16/UE oraz dyrektyw ją zmieniających. Nowe przepisy regulują między innymi wymianę informacji o wydanych interpretacjach podatkowych,… Czytaj więcej »

, , ,
  • Ewelina Stamblewska

Co polski podatnik może świętować podczas Dnia Świętego Patryka?

Z okazji święta narodowego Irlandii – Dnia Świętego Patryka – warto przypomnieć sobie, czym dla Europy przysłużyła się Zielona Wyspa. W średniowieczu duchowni iryjscy przepisywali księgi uratowane przez rzymskich uczonych, uciekających przed barbarzyńcami plądrującymi Imperium. Pozwoliło to na utrzymanie w… Czytaj więcej »

, , ,

Dywidenda na rzecz słowackiej spółki komandytowej bez „podatku u źródła” w Polsce

W wyroku z 13 grudnia 2016 r., NSA potwierdził, że wypłata dywidendy z polskiej spółki na rzecz słowackiej spółki komandytowej („komanditná spoločnost”) może podlegać pod zwolnienie dywidendowe. Wątpliwości dotyczyły przede wszystkim ustalania podstawy opodatkowania w słowackim CIT spółki komandytowej. Podstawę… Czytaj więcej »

, , , ,

„Stare” interpretacje już nie ochronią przed klauzulą (GAAR)

Sejm rozważa zmiany w Ordynacji podatkowej mające na celu ograniczenie ochrony płynącej z interpretacji uzyskanych przed wejściem w życie klauzuli ogólnej przeciwko unikaniu opodatkowania (GAAR), jeżeli te związane są z korzyściami podatkowymi, które podatnicy osiągną po 1 stycznia 2017 r. Oznacza to, że… Czytaj więcej »

,

Mądry podatnik po szkodzie…. – c.d. negatywnych wyroków w sprawie opodatkowania likwidacji spółki cypryjskiej w Polsce (CFC)

Dwa tygodnie temu pojawiły się kolejne negatywne wyroki WSA w Bydgoszczy w sprawie zastosowania przepisów o CFC do polskich podatników. Zgodnie z tezami płynącymi z wyroków, przepisy o CFC mają zastosowanie do: likwidacji spółki cypryjskiej i wydania przy likwidacji majątku… Czytaj więcej »

, , ,