MLI cz. 4: Unikanie powstania zagranicznego zakładu w przypadku podmiotów blisko powiązanych

Celem dzisiejszego wpisu z naszego cyklu dotyczącego Multilateralnej Konwencji (MLI) jest przedstawienie definicji podmiotów blisko powiązanych w kontekście unikania powstania zagranicznego zakładu. Definicja ta została wprowadzona najpierw w ramach Działania nr 7 BEPS mającego na celu zapobieganie unikaniu opodatkowania dochodu przedsiębiorstw uzyskiwanego za granicą (Preventing the Artificial Avoidance of Permanent Establishment Status), a następnie w MLI. Czytaj więcej »

, , , , , ,

Ceny transferowe: Wkrótce nastąpi publikacja rozporządzeń wprowadzających formularze CIT/TP i PIT/TP

Rozporządzenia wprowadzające formularze CIT/TP i PIT/TP zostały podpisane przez Ministra Rozwoju i Finansów. Ich publikacja planowana jest w terminie do 26 czerwca. Formularze PIT/TP i CIT/TP, które stanowią załączniki odpowiednio do: rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie określenia wzoru… Czytaj więcej »

, , ,

Kontrole cen transferowych: co może świadczyć o nierynkowym zachowaniu podatnika

Zgodnie z art. 11 u.p.d.o.p., organy podatkowe lub organy kontroli skarbowej badają zgodność ustalonych lub narzuconych przez podmioty powiązane warunków z warunkami, jakie ustaliłyby między sobą niezależne podmioty. W dzisiejszym wpisie chcielibyśmy Państwu przybliżyć charakterystyki transakcji, które mogą stanowić przedmiot… Czytaj więcej »

, , , ,
  • Ewelina Stamblewska

Transakcje realizowane przez spółki komandytowe a obowiązek dokumentacyjny

W stanie prawnym obowiązującym do 31 grudnia 2014 roku podatnicy mieli wątpliwości, czy transakcje realizowane pomiędzy spółką osobową i jej wspólnikiem można zaklasyfikować jako transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi. Wynikało to z ograniczającej definicji „podmiotów krajowych” i „podmiotów zagranicznych” w art. 11… Czytaj więcej »

, , , , ,

Korekty dochodowości od 2016 roku w świetle najnowszych interpretacji

Zgodnie z obowiązującymi od 1 stycznia 2016 roku art. 12 ust. 3j, jeżeli korekta przychodów nie jest spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką, korekty dokonuje się poprzez zwiększenie lub zmniejszenie przychodów w okresie rozliczeniowym, w którym wystawiono dokument korygujący.… Czytaj więcej »

, , ,

TP: Wydatki związane ze świadczeniem usług nie zawsze są kosztami uzyskania przychodów

Argumentacja podatnika, że wystarczy, gdy wydatki są poniesione bezpośrednio w celu uzyskania przychodów oraz stanowią podstawę kalkulacji wynagrodzenia za świadczenie usług na rzecz zagranicznych spółek powiązanych, aby uznać, że art. 16 ust. 1 u.p.d.o.p. nie spowoduje wyłączenia wydatków z kosztów,… Czytaj więcej »

, , ,

Umorzenie zobowiązań wynikających z udzielenia pożyczki podlega przepisom o cenach transferowych

O odroczeniu płatności odsetek od pożyczki pisaliśmy niedawno odnosząc się do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego (II FSK 3571/13). Dla przypomnienia, w przytoczonym wyroku stwierdzono, że podatnik rezygnując z określonego przysporzenia (tu: z otrzymywania regularnych płatności odsetek) z uwagi na zawieranie transakcji z… Czytaj więcej »

, , ,