Wzór powiadomienia CBC

Na stronie Ministerstwa Finansów pojawiła się robocza wersja wzoru powiadomienia CBC w formie dokumentu elektronicznego w celu ułatwienia podatnikom wywiązania się z obowiązku nałożonego ustawą o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (dalej: Ustawa), a także w celu ujednolicenia zakresu… Czytaj więcej »

, , , ,

Opłat licencyjnych nie zaliczysz w koszty podatkowe

W ostatnim wpisie mówiliśmy o braku uwzględniania specyfiki biznesu przy proponowanym ograniczeniu wydatków na usługi niematerialne. Dziś kilka słów na temat opłat i należności licencyjnych. Dla przypomnienia projekt zmian do ustawy o CIT przewiduje limit do wysokości 5% (podatkowej) EBITDA… Czytaj więcej »

, , , ,
  • Ewelina Stamblewska

Ustawa antyoptymalizacyjna: ceny transferowe i wydatki na usługi niematerialne

Jak już wspominaliśmy we wcześniejszym wpisie, okres wakacyjny jest gorący, przynajmniej jeśli chodzi o proces legislacyjny. Projekt ustawy tzw. antyoptymalizacyjnej wprowadza szeregi ograniczeń. Dziś kilka zdań w zakresie przepisów o cenach transferowych oraz o ograniczeniu wydatków na usługi niematerialne. Ceny… Czytaj więcej »

, , , ,

CbCR – Propozycja rozszerzenie obowiązków przez Parlament Europejski

9 lutego 2017 r. został opublikowany projekt rezolucji ustawodawczej Parlamentu Europejskiego (PE) w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji o podatku dochodowym przez niektóre jednostki i oddziały. PE zaproponował kilka kluczowych… Czytaj więcej »

, , ,

Ustawa rozszerzająca zakres obowiązków CbCR uchwalona przez Sejm

W niedawnym wpisie informowaliśmy o projekcie ustawy rozszerzającej zakres obowiązków raportowania według krajów (Country-by-Country Reporting, dalej: CbCR), zwanych również informacją o grupie podmiotów. Ustawa została właśnie przyjęta przez Sejm. Dla przypomnienia ustawa: Rozszerza krąg podmiotów objętych obowiązkiem przygotowywania i składania… Czytaj więcej »

, , , ,

Ceny transferowe największym wyzwaniem w obszarze podatkowym

Już wielokrotnie informowaliśmy o rosnącej liczbie kontroli w zakresie cen transferowych. Co ważne, wraz ze wzrostem liczby kontroli rośnie również ich jakość, a kontrolujący koncentrują się na istotnych transakcjach oraz dokonanych optymalizacjach podatkowych. Przykładowo można wymienić: aktywacje znaków towarowych, debt-push… Czytaj więcej »

, , ,