Ceny transferowe: Aktualizacja wytycznych OECD

W dniu dzisiejszym na stronie internetowej Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju ukazała się zaktualizowana wersja wytycznych OECD w sprawie cen transferowych dla przedsiębiorstw międzynarodowych i administracji podatkowych (dalej: Wytyczne OECD)[1]. Warto podkreślić, że od poprzedniej aktualizacji upłynęło już 7 lat.… Czytaj więcej »

, , ,

Kontrole cen transferowych: „rutynowe” badanie wsparcia grupowego

Usługi wewnątrzgrupowe pozyskiwane w zamian za opłatę zwyczajowo nazywaną management fee, to powszechnie stosowane rozwiązanie w ramach grup kapitałowych. Ze względu na powyższe, dzisiejszy wpis poświęcamy kilku aspektom kontroli obciążeń wynikających z uzyskiwania wewnątrzgrupowego wsparcia. Na jakich aspektach skupiają się… Czytaj więcej »

, , ,

TP: Kontrole US cen transferowych w 2016 r.

W ostatnim wpisie z cyklu o kontroli cen transferowych podkreślaliśmy atrakcyjność uprzednich porozumień cenowych (APA), która wynika pośrednio ze wzmożonych kontroli transakcji realizowanych między podmiotami powiązanymi. Aby nie być gołosłownym, dziś prezentujemy wybrane statystyki dotyczące szeroko rozumianych działań kontrolnych podjętych… Czytaj więcej »

, , ,
  • Ewelina Stamblewska

Kontrole cen transferowych: lepiej zapobiegać niż leczyć, czyli kilka słów o uprzednich porozumieniach cenowych (APA)

To już dwunasty rok możliwości korzystania z dobrodziejstwa jakim są uprzednie porozumienia cenowe (APA). Biorąc pod uwagę priorytety kontroli skarbowych i panujące w tym zakresie trendy oraz istotne zmiany legislacyjne, podmioty należące do grup kapitałowych – w szczególności tych o… Czytaj więcej »

, , ,

Ceny transferowe: różne profile zaangażowania producenta i dystrybutora

W ostatnim czasie na łamach naszego bloga informowaliśmy o postępie w pracach legislacyjnych dotyczących dokumentacji cen transferowych oraz nowego projektu formularza CIT-TP (dalej: Formularz). Jak obserwujemy, wiele dyskusji wywołuje część „D” Formularza, w ramach której podatnik będzie zobowiązany do określenia… Czytaj więcej »

, , ,

Ceny transferowe: Nowy projekt formularza CIT – TP trafił do konsultacji publicznych

Dzisiaj do konsultacji publicznych trafił projekt Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie określenia wzoru uproszczonego sprawozdania w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, za pośrednictwem którego ma zostać wprowadzony formularz CIT – TP. Co istotne, poza wzorem formularza CIT… Czytaj więcej »

, , ,

Dyskusyjna kreatywność organów w gromadzeniu i ocenie dowodów na nierynkowe zachowanie podatnika (wyroki TP cz. 3)

Kontynuując cykl wpisów dotyczących orzecznictwa w obszarze kontroli cen transferowych, przedstawiamy krótki komentarz do wyroku WSA w Opolu z dnia 23.10.2015r. (sygn. akt. I SA/Op 538/14). Spór skoncentrował się głównie na wysokości stawek czynszowych ustalonych pomiędzy powiązanymi kapitałowo podmiotami. Zdaniem… Czytaj więcej »

,