Zmieni się sposób opodatkowania powierzchni wspólnych

Prezydent podpisał ustawę z 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw. Ustawa zmieni od 1 stycznia 2016 r. sposób opodatkowania podatkiem od nieruchomości powierzchni wspólnych w przypadku, gdy w budynku wyodrębniono własność lokali.… Czytaj więcej »

, , , , , ,

Czy urzędnicy skarbowi chcą przejąć nasze długi?

Wygląda na to, że organy skarbowe, a także niektórzy sędziowie NSA, postanowili pomóc psychologicznie, a może także ekonomicznie społeczeństwu. Zaczęli twierdzić, że przejęcie zobowiązania (np. długu z tytułu kredytu) nie jest wydatkiem. Takie twierdzenie z pewnością pomaga wszystkim zadłużonym, ponieważ… Czytaj więcej »

, , , , , , ,
  • Ewelina Stamblewska

VAT: NSA interpretuje wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE w zakresie refakturowania mediów

NSA – w oparciu o wyrok Trybunału wydany w odpowiedzi na pytanie prejudycjalne sądu – wydał 10 lipca 2015 r. ostateczne rozstrzygnięcie. Sąd krajowy powtórzył tezę, że z pewnymi wyjątkami dostawę mediów należy traktować jako świadczenia odrębne od usługi najmu… Czytaj więcej »

, , ,

VAT: TK staje do walki o niższą stawkę VAT na e-booki

Trybunał Konstytucyjny postanowił skierować dwa pytania do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczące zgodności z prawem stosowania zróżnicowanych stawek VAT na dostawę książek na nośniku papierowym oraz książek elektronicznych, dostarczanych np. mailowo czy też pobieranych przez klienta przez Internet. Jedno z… Czytaj więcej »

, , , , ,

Odmowa udzielenia dotacji wskutek wyczerpania alokacji

Niedoszli beneficjenci środków europejskich, którzy nie ze swojej winy zostali pozbawieni możliwości uzyskania dofinansowania, z reguły porzucają temat pociągnięcia do odpowiedzialności instytucji odpowiedzialnej za wadliwą – uniemożliwiającą dofinansowanie – ocenę czy przetrzymanie oceny projektu lub odwołania do momentu wyczerpania alokacji.… Czytaj więcej »

, ,