• Crido Taxand Ranking dziennika Rzeczpospolita

Ministerstwo Sprawiedliwości uspokaja – czynny żal pozostanie

Aktualnie MS pracuje nad nowelizacją Kodeksu Karnego Skarbowego (KKS). W związku z tym pojawiły się doniesienia o likwidacji czynnego żalu, jak również złożenia skutecznej korekty deklaracji podatkowych w celu wyłączenia odpowiedzialności karnej skarbowej. Projekt jest nadal niedostępny, ale z komunikatu… Czytaj więcej »

, , , Podziel się

TP: Łamany rok podatkowy – MF interpretuje nowe przepisy TP

W odpowiedzi na interpelację Ministerstwo Finansów wyjaśniło wątpliwości w stosowaniu przepisów przejściowych w zakresie sporządzania dokumentacji podatkowej według nowych przepisów. Według opinii Ministerstwa dokumentację podatkową do transakcji (lub innych zdarzeń) rozpoczętych i niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2017 r. sporządza… Czytaj więcej »

, , , Podziel się

Amortyzacja jednorazowa do 100 tys. zł – propozycja nowej ulgi dla firm

Ministerstwo Rozwoju i Finansów przygotowało propozycję nowej ulgi, którą chce zachęcić przedsiębiorstwa do większych inwestycji.  Przedsiębiorcy będą mogli dokonać jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w wysokości do 100 tys. zł rocznie stanowiącej sumę łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych i wpłaty na poczet… Czytaj więcej »

, , , Podziel się

TK odroczył rozstrzygnięcie w sprawie przedawnienia zobowiązania podatkowego

Wczoraj tj. 10 stycznia 2017 r. przed Trybunałem Konstytucyjnym (TK) odbyła się długo oczekiwana rozprawa (sygn. akt K 31/14). Przedmiotem sprawy zawisłej przed TK było zbadanie zgodności z Konstytucją RP przepisu Ordynacji podatkowej dotyczącego możliwości zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania… Czytaj więcej »

, , , , , Podziel się

Walki z szarą strefą ciąg dalszy – zmiany w KKS

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pojawiła się informacja na temat długo zapowiadanego projektu zmieniającego Kodeks Karny Skarbowy. Projektowane zmiany ukierunkowane są na redukcję szarej strefy (która według szacunkowych danych na lata 2010-2015 wynosiła 12-14% PKB) poprzez wprowadzenie… Czytaj więcej »

, , Podziel się

Czy pełnomocnik może podpisywać JPK_VAT – wyjaśnienia MF

29 grudnia ubiegłego roku na stronie Izby Administracji w Warszawie opublikowano wyjaśnienia Ministerstwa Finansów w kwestii podpisywania przez pełnomocników wysyłanych comiesięcznie JPK dla ewidencji zakupu i sprzedaży VAT. W związku z wątpliwościami zgłaszanymi przez podatników w zakresie możliwości podpisywania przez… Czytaj więcej »

, , , Podziel się