• najlesza firma doradztwa podatkowego w polsce

Czy wydatki na finansowanie innego podmiotu mogą być kosztem podatkowym?

W sytuacji gdy przemawia za tym racjonalność i naturalność gospodarcza oraz obiektywne przesłanki biznesowe, wydatki na ponoszenie kosztów niewypłacalności (insolvency cost) dostawcy komponentów mogą stanowić KUP – tak uznał NSA w wyroku z 5 kwietnia br. Wyrok zapadł w postępowaniu… Czytaj więcej »

, , , ,

Kontrole cen transferowych: co może świadczyć o nierynkowym zachowaniu podatnika

Zgodnie z art. 11 u.p.d.o.p., organy podatkowe lub organy kontroli skarbowej badają zgodność ustalonych lub narzuconych przez podmioty powiązane warunków z warunkami, jakie ustaliłyby między sobą niezależne podmioty. W dzisiejszym wpisie chcielibyśmy Państwu przybliżyć charakterystyki transakcji, które mogą stanowić przedmiot… Czytaj więcej »

, , , ,

Rola działu podatkowego w ocenie opłacalności projektów inwestycyjnych (cz.1)

Specjaliści z obszaru finansów i podatków bardzo często muszą łączyć swoje siły dla potrzeb realizacji projektów inwestycyjnych i transakcyjnych. Im bardziej złożone przedsięwzięcie inwestycyjne, tym większa szansa, że wiedza z obszaru finansów nie będzie wystarczająca do oceny jego skutków finansowych.… Czytaj więcej »

, , , , , ,

Kontrole cen transferowych: „rutynowe” badanie wsparcia grupowego

Usługi wewnątrzgrupowe pozyskiwane w zamian za opłatę zwyczajowo nazywaną management fee, to powszechnie stosowane rozwiązanie w ramach grup kapitałowych. Ze względu na powyższe, dzisiejszy wpis poświęcamy kilku aspektom kontroli obciążeń wynikających z uzyskiwania wewnątrzgrupowego wsparcia. Na jakich aspektach skupiają się… Czytaj więcej »

, , ,