• Crido Taxand Ranking dziennika Rzeczpospolita

TP: Analiza porównawcza – jak to się robi?

Potrzeba potwierdzenia rynkowego charakteru rozliczeń w ramach grupy oraz perspektywa posiadania od 2017 roku obowiązkowej analizy porównawczej dla tych transakcji przez część podatników sprawia, że coraz częściej przygotowywane są takie analizy. W ramach tego wpisu skoncentrujemy się na przypomnieniu ogólnych… Czytaj więcej »

Podziel się

Podatek od handlu w branży gastronomicznej?

Z początkiem przyszłego miesiąca zaczynają obowiązywać przepisy dotyczące podatku od sprzedaży detalicznej. Pojawia się jednak pytanie, czy nowy podatek może dotyczyć również największych podmiotów z branży gastronomicznej dokonujących sprzedaży posiłków na rzecz konsumentów. Pierwotne brzmienie ustawy zawierało wyłączenie z katalogu… Czytaj więcej »

Podziel się

E-paragony – projekt rozporządzenia ogłoszony do konsultacji

Po wprowadzeniu regulacji dotyczących raportowania danych w formacie JPK przyszedł czas na uregulowanie tzw. e-paragonów. Ministerstwo Rozwoju ogłosiło do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące. Jest to kolejne narzędzie, które pozwoli… Czytaj więcej »

Podziel się

TP: MF nie ustaje w walce z przeciwdziałaniem unikaniu i zaniżaniu opodatkowania

Działania mające na celu uszczelnienie systemu podatkowego przybierają na sile – zarówno w Ministerstwie Finansów, jak i urzędach kontroli skarbowej (UKS). Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Ministra Finansów i Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej, kontrole w zakresie cen transferowych stały się priorytetem.… Czytaj więcej »

Podziel się

TAXpress: Obowiązkowe przesyłanie ewidencji VAT w formacie JPK odłożone w czasie dla wybranych podmiotów

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt rozporządzenia, które przedłuża dla wybranych podmiotów do 31 stycznia 2017 r. termin obligatoryjnego przekazywania informacji o prowadzonej ewidencji dla celów podatku VAT w formacie JPK za miesiące, które przypadają od dnia 1 lipca 2016 r. do… Czytaj więcej »

Podziel się

TP: Szacowanie oprocentowania pożyczek z podmiotami powiązanymi – kilka wskazówek z wyroku NSA

Kontynuując temat konfrontacji organów skarbowych z podatnikami w zakresie określania rynkowego poziomu oprocentowania finansowania w ramach grup kapitałowych, przedstawiamy jeden z ostatnich wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego (II FSK 3571/13). W przytaczanym wyroku pada kilka ciekawych tez, na które warto zwrócić uwagę,… Czytaj więcej »

Podziel się

TAXpress: Kolejna próba wsparcia działalności innowacyjnej

Rząd przyjął 16 sierpnia pakiet rozwiązań w celu stworzenia bodźców dla działalności innowacyjnej – w szczególności za pomocą ulg podatkowych. W ramach projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej przewidziano szereg zmian w ustawach o CIT… Czytaj więcej »

Podziel się